Resmi Gazete 14 Nisan 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 14 Nisan 2022 Perşembe tarihli ve 31809 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 14 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, Resmi Gazete kararları…

14 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ordu Hizmet Hayvanları Sertifikasyon Yönetmeliği

–– Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/12)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/48, K: 2022/7 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/13373 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2018/26771 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay Kararı

–– Yargıtay 3, 6, 7, 9, 11 ve 15. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/04/2022 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı

 

 

Yorum yapın